Новите производствени и складови помещения в Пазарджик са завършени

Новите модерни помещения, предназначени за складови дейности , логистика и серийно производство, са напълно завършени , и започват успешно да се използват по предназначение.