Нови производствени и складови площи точно преди завършване.

Новите помещения, които скоро ще бъдат използвани по предназначение  – склад и производствено хале , са във финална фаза на строителство. Остава да завършим  външните площи  и малките детайли в интериора.