Подготовка за монтаж на фотоволтаична централа

Ние не сме безразлични към околната среда на нашата планета, поради което компаниите от групата  се присъединяват към глобалните усилия за нейното подобряване. Първата стъпка е началото на инсталирането на 10 000 слънчеви панела, които ще създадат слънчева електроцентрала с обща инсталирана  мощност 1,2 MWh