Довършително строителство в Пазарджик

Ужасното явление и реалната заплаха от новия вирус Covid-19 засегна и нас. Въпреки ограниченията за пътуване и необходимостта от намаляване на комуникацията до онлайн платформи, ние успяваме да поддържаме темпото на строителните дейности, което зададохме при старта на площадката на новата формовъчна база в Пазарджик, България.

През март и април се извършваха единствено интериорни дейности, инсталиране и довършване на всички детайли, водопроводи и въздуховоди, електрическа мрежа, всички технологии за тестване и достатъчно захранване, както и обезопасяване.

Удобствата за персонала на служителите на АРИЕТЕ на всички позиции в структурата на компанията също трябва да осигуряват сигурност, комфорт и всички необходими неща.

Инсталирахме мостови кранове с голям обхват, за да използваме максимално покритото помещение на формовъчния цех.

Въпреки фаталното въздействие на новата пандемия, ние оставаме позитивни, радваме се на всеки успех, независимо от неговия обхват и се стараем към един по-добър утрешен ден.

Бъдете здрави!