Новият склад на Group Molding вече е напълно работещ!

Новият склад на шприц – цеха е завършен и малко след въвеждането си  в експлоатация , изпълнява напълно предназначението си.