Обновяването на логистичния център в България все още в ход

Проектът за преустройство на бившата пивоварна в модерен логистично-производствен център продължава интензивно. Зимата в България започна преди края на февруари с внезапен обилен сняг, който парализира движението в южната част на страната и забави началото на строителните дейности през 2015 г.

Въпреки относително лошото време и значителното въздействие върху проекта поради променените първоначални условия, сега строителството е напълно в ход. Приключени са планираните разрушителни дейности вътре и извън сградата, възстановен е покривът, предишната пристройка е превърната в административно съоръжение, изградена е нова вътрешна дренажна система и е започнато изграждането на нова трансформаторна станция. В момента се монтират нови подове с товароносимост от тонове на квадратен метър.

Следва монтаж на вътрешна електрическа мрежа, охлаждане, вентилация, осветление, фасада, стелажи, манипулационна техника, довършване на реконструкция на подземния под и др.
Българският екип и чешките им колеги имат много за вършене през тази година!