Продължава изграждането на новите складове на Group Molding

Строителството на склада продължава успешно и по план. Бъдещата форма започва да се формя с всеки изминал ден!