Výstavba nových skladových prostor Group Moulding pokračuje

Výstavba skladové haly úspěšně pokračuje dle plánu. Budoucí podoba nabývá konkrétnějších obrysů každým dnem!