Logistika

Kompletní logistický řetězec

Chápeme, že pro budoucí úspěch mnoha významných výrobních či obchodních společností je klíčem perfektně zvládnutá logistika. Žádný dodavatelsko-odběratelský řetězec není pro nás natolik složitý, abychom si s ním neporadili.

  • JIT/JIS
  • výrobní logistika
  • skladování a distribuce
  • balení
  • expedice
  • doprava

Inovativní pohled
na logistiku

Rychlá a jednoduchá řešení s maximálním důrazem na flexibilitu a bezproblémové zajištění služby. Integrace různých ERP/MRP systémů do finálního výsledku.

Nezapomeňte
shlédnout video