Соларен парк – въведен в експлоатация

Инсталирането на 10 000 слънчеви панела, които съставляват соларен парк с обща мощност 1,2 MWh, се осъществи по планирания график и след кратък тест,  получената по този начин чиста енергия ще бъде напълно използвана в производствения процес.