Консолидираните финансови отчети на групата за 2017 г. достигат близо 1,5 милиарда чешки крони

АРИЕТЕ ГРУП обяви финансовите си резултати за 2017 г., която изглежда е поредната година на увеличение на продажбите в отделни компании. Групата постигна продажби от 1,45 милиарда чешки крони, което е увеличение от 17 процента в сравнение с 2016 г.

Доминиращ фактор за увеличението бяха дейностите в автомобилната индустрия и продажбите на автомобили в Словакия, докато резултатът от останалите ни дейности беше горе-долу равен на 2016 г.

„Удоволствие е да чуем, че увеличението бе постигнато предимно чрез органичния растеж, въпреки че инвестирахме и значителни суми в недвижими имоти“, казва Иржи Щика, изпълнителен директор в АРИЕТЕ ГРУП, компанията майка.

Едни от най-обещаващите дейности на групата са тези в България, страната, която също показва най-голям ръст в броя на служителите. Към момента в България има над 600 служители на АРИЕТЕ, което представлява една четвърт от общия брой служители в цялата група.